ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PATRONATO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

D. Modesto Piñeiro García-Lago
Asociación Cántabra de Hostelería Representada por:

D. Pablo Alonso Astuy

Cámara de Comercio Cantabria Representada por:

D. Antonio Mazarrasa Mowinckel

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Banco Santander

Representado por:

D. Manuel Iturbe Robles.

Universidad de Cantabria

Representada por:

D. Ernesto Anabitarte Cano.

D. José Francisco García Rodríguez

EQUIPO DE DIRECCIÓN

DIRECTOR

D. Pedro Solana González